Ceník

Odměnu za poskytování právních služeb stanovujeme po dohodě s klientem, s přihlédnutím ke složitosti případu a finančním možnostem klienta.

 

            Hodinová sazba právních služeb se pak nejčastěji pohybuje:


» od 2.000,- Kč do 3.000,- Kč / hod

 

Odměna může být také sjednána jako odměna úkonová dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (Advokátní tarif) nebo jako odměna paušální či podílová.

 

Členům Nezávislého odborového svazu Policie České republiky hradí právní služby naší advokátní kanceláře v případě schválení právní pomoci Nezávislý odborový svaz Policie České republiky prostřednictvím pojišťovny DAS. Více na https://www.nosp.cz/das (při jednáních s pojišťovnou DAS uveďte, že požadujete přidělit advokáta JUDr. Josefa Kopřivu).

 

Členům Odborového svazu státních orgánů a organizací hradí právní služby naší advokátní kanceláře v případě schválení právní pomoci Odborový svaz státních orgánů a organizací – s žádostí o právní pomoc se obracejte na: http://statorg.cmkos.cz/menu/kontakty_kancelar.php

 

JUDr. Rudolf Pospíšil
tel.: 224 142 399
e-mail: pospisil.rudolf@cmkos.cz
zařazení: právní poradenství

 

Členům Odborového svazu hasičů  hradí právní služby naší advokátní kanceláře v případě schválení právní pomoci Odborový svaz hasičů – s žádostí o právní pomoc se obracejte na místopředsedu Odborového svazu hasičů (kontakt: http://www.osh.cz/adresa-predsedy-a-mistopredsedu)

 

Členům NOS PČR, OSH a OSSOO ve věcech, které nemají přímou souvislost s výkonem služby či pracovní činností, kdy tyto nejsou hrazeny prostřednictvím odborů, nabízíme slevu ve výši 25% na hodinovou sazbu.