Reference

Advokátní kancelář JUDr. Josefa Kopřivy zastupovala v řízeních ve věci služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů již stovky klientů včetně mnoha vrcholných služebních funkcionářů.

 

Jsme si vědomi, že nejlépe za nás mluví naše činy, proto níže nabízíme anonymizovanou knihovnu některých zajímavých soudních rozhodnutí vzešlých z řízení, ve kterých jsme úspěšně zastupovali naše klienty:

Rozhodnutí ve věcech služebního poměru (správní soudnictví):