Služby

Advokátní kancelář JUDr. Josefa Kopřivy se specializuje na řízení ve věcech služebního poměru a případná navazující soudní řízení (soudní řízení správní, trestní řízení). Dále poskytujeme právní služby v oblastech trestního práva, občanského práva a obchodního práva, správního práva a pracovního práva, stejně jako v dalších navazujících právních disciplínách.