O nás

             Jsme od roku 2012 přední advokátní kanceláří specializující se na zastupování příslušníků bezpečnostních sborů [1]  v trestních řízeních, řízeních ve věcech služebního poměru a navazujících soudních řízení dle soudního řádu správního. 

            Jako všestranná advokátní kancelář dále poskytujeme našim klientům právní služby také v oblastech občanského práva, obchodního práva, správního práva a pracovního práva.

[1] Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace